Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

 Strona główna

Cz. I. Stare druki i druki zwarte XIX w. ze zbiorów dawnego Gabinetu Śląsko-Łużyckiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Projekt badawczy - rozwojowy, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w okresie 01.06.2008 - 31.03.2012

W trakcie prac nad projektem:

 1. Opracowano schemat opisu bibliograficznego z zestawem słów kluczowych oraz aplikację komputerową.
 2. Sporządzono opisy starych druków i druków zwartych wydanych do 1914 roku ze zbiorów dawnegoGabinetu Śląsko-Łużyckiego BUWr. (1599 pozycji w tym 340 starych druków) i wykaz ilustracjiwystępujących w drukach, w tym:
  • wprowadzono je do katalogu komputerowego NUKAT i katalogu lokalnego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,
  • rozpisano woluminy na poszczególne pozycje bibliograficzne (w przypadku pracy zbiorowej, zbioru studiów jednego autora itp.),
  • wykonano skany strony tytułowej i spisu treści (dla obiektów, które nie zostały kompletnie zdigitalizowane),
  • naniesiono sygnatury biblioteczne,
  • wykonano hiperlinki

Obecnie kartoteki: osobowa i literatury przedmiotu są integrowane z kartotekami osobową i literatury przedmiotu powstałymiw ramach projektu Śląskie Archiwum Ikonograficzne. Do końca b.r. zostaną zintegrowane z kartotekami osobową i literaturyprzedmiotu powstałymi w ramach projektów "Imago Silesiae Inferioris online". Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorówBiblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci oraz "Dziedzictwo Regionu i Europy".Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci.

.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło