Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

 Strona główna

Urbanistyka, architektura i jej wyposażenie

Niniejsza witryna udostępnia część bazy danych projektu Śląskie Archiwum Ikonograficzne. Obejmuje

- siatkę topograficzną dotyczącą Śląska w granicach historycznych i obszarów ościennych
- zespoły urbanistyczne
- obiekty architektoniczne (w tym wnętrza, ich wyposażenie, detal architektoniczny itp.)
- biogramy artystów

Każdy z obiektów opisany został w formie katalogu naukowego, według listy cech, zgodnej w swym jądrze z klasyfikacją MIDAS (Marburger Administrations, Dokumentations und Administrations-System), opracowaną przez prof. Lutza Heusingera z Bildarchiv Foto Marburg przy Instytucie Historii Sztuki Philipps-Universität Marburg.

Śląskie Archiwum Ikonograficzne. Projekt badawczy - rozwojowy R17 007 02, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w okresie 15.03.2007 - 14.12.2011 (od 25.02.2011 za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). W ramach projektu powstała baza dziedzictwa kultowego Śląska w jego granicach historycznych obejmująca 20 704 ujęć z 9 258 obiektów pochodzących z okresu od pradziejów do początku XIX w.

Uaktualnienia bazy oraz integracja z wynikami innych projektów prowadzone są w ramach prac Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Obecnie integrowane są indeksy wszystkich baz (w tym kartoteki osób, obiektów i pojęć), ponadto powstają nowe opisy dotyczące obiektów powstałych w okresie od ok. 1825 do 1945 r.

Redakcja bazy:
Joanna Tokarz (2007-2010) i Katarzyna Grodecka (od 2008 r.) pod kierunkiem Adama Żurka
Wykonanie Informatyczne:
ArchInfo - Jakub Ławniczak

W czerwcu 2013 r. udostępniono częściowo zintegrowane bazy pod adresami:
Śląskie Archiwum Ikonograficzne.
http://dk.bu.uni.wroc.pl/sai
Dziedzictwo kulturowe w badaniach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
http://dk.bu.uni.wroc.pl

Wszelkie informacje, zapytania i uwagi prosimy zgłaszać pod adresem
bu@uwr.edu.pl

.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło