Baza Danych

00000189
miano osoby: Fuchs, Hero ( -ante 1556 )
miano alternatywne:
Alopecius, Hero, Alopecius, Hieronius, Vulpes, Hero
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Drukarz niemiecki, działający w Kolonii, w latach 1520-1532, 1536-ca 1541. W latach 1520-21 współpracował z Euchariusem Cervicornusem. Używał również łacińskiej formy (Vulpes, Hero) lub greckiej (Alopecius, Hero).

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło