Baza Danych

00000008
miano osoby: Beda ( św. ; ca 673-735 )
miano alternatywne:
Beda Czcigodny, Beda Presbyterus, Beda Venerabilis, Beda Wielebny, Bede, Bède le Vénérable
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Kronikarz anglosaski, benedyktyn.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło