Baza Danych

00000084
miano alternatywne:
nazwa stow.:
Haered. Lazari Zetzneri, Haeredes Lazari Zetzneri, Heredes Lazari Zetzneri, Lazari Zetzners S. Erben, Lazari Zetzners seligen Erben, Zetzner Lazarus Heredes
informacje dodatkowe: Dziedzice Lazarusa Zetznera działali jako nakładcy: w Strasburgu wlatach 1616-1652, we Freiburgu (Breisgau) w 1617, w Montbéliard w 1618, w Kolonii w latach 1618-1641, we Frankfurcie/M. w latach 1617, 1622-1628.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło