Baza Danych

00000086
miano osoby: Schmidt, Bonaventura ( -1597 )
miano alternatywne:
Faber, Bonaventura, Schmid, Bonauentur
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Drukarz w Zerbst w l. 1582-1597.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło