Baza Danych

00000122
miano alternatywne:
nazwa stow.:
Calenius Gerwin und Johann Quentel - Erben, Erben Johann Quentels, Erben Johann Quentels und Gerwinus Calenius, Geruinus Calenius et haeredes Quentelii, Geruinus Calenius et hæredes Quentelii, Geruvinus Calenius et haeredes Ioannis Quentel, Gervinus Calenius et haeredes Quentelii, Gerwin Calenius und Johann Quentel - Erben, Gerwinus Calenius und die Erben Johan Quentels, Gerwinus Calenius und Johan Quentels Erben, Haeredes Ioannis Quentelii, haeredes Ioannis Quentelij, Haeredes Iohannis Quentelii et Geruuinus Calenius, Haeredes Quentelii, Hæredes Iohannis Quentel, Hæredes Iohannis Quentel et Gerwinus Calenius, Officina Haeredum Iohannis Quentel, Officina Ioannis Quentel et Geruinus Calenius
informacje dodatkowe: Drukarnia w Kolonii prowadzona przez dziedziców Johanna Quentela w l. 1551-1597, od 1558 po przejęciu przez Gerwina Caleniusa używała nazwy: Johann Quentel Erben und Gerwin Calenius (od 1567: Gerwin Calenius und Johann Quentel Erben). W 1595 przeszła w ręce Arnolda Quentela,który drukował już pod własnym nazwiskiem, jednak istnieją druki z l. 1595, 1597 z dawną nazwą firmy.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło