Baza Danych

00000408
miano osoby: Schwenckfeld, Caspar ( 1489-1561 )
miano alternatywne:
Schwenckfeld von Ossig, Caspar, Schwenckfelth von Ossigk, Caspar, Schwenkfeld, Kaspar, Stenckfelt
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Niemiecki teolog protestancki.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło