Baza Danych

00000426
miano osoby: Cunradus, Caspar ( 1571-1633 )
miano alternatywne:
Conrad, Kaspar, Conradus, Casp., Conradus, Caspar, Cunrad, Caspar, Cunradi, Caspar
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Wrocławski uczony, filozof, poeta, lekarz medycyny.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło