Baza Danych

00000568
miano osoby: Pfister, Caspar ( 1571-1635 )
miano alternatywne:
C. P., C. P. A.
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Złotnik i grafik niem., działał we Wrocławiu. Monogram C.P. lub C.P.A. (Caspar Pfister Aurifaber).

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło