Baza Danych

00000721
miano alternatywne:
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Drukarz działający w Lipsku w l. 1617-1626

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło