Baza Danych

00000730
miano osoby: Mögling, Daniel ( 1596-1635 )
miano alternatywne:
F. C. R. N. G. I. A., Hirschberg, Theocritus Valentinus von, Moegling, Daniel, Saledini, Valerius, Schweighart, Theophilus, Valentia, Florentinus de
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Różokrzyżowiec, publicysta, lekarz, matematyk, astronom, tłumacz. Używał krypt.: F. C. R. N. G. I. A. oraz pseud.: Theophil Schweighart (Schweighard, Schweighardt), Theocritus Valentinus von Hirschberg, Valentinus Theocritus, Florentinus de Valentia, Valerius Saledini.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło