Baza Danych

00000803
miano osoby: Sędziwój, Michał ( 1566-1636 )
miano alternatywne:
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Alchemik, lekarz, filozof, dyplomata. Posługiwał się czasem anagramami łacińskimi (Angelus Doce Mihi Ius; Divi Leschi Genu Amo), które składały się z liter łacińskiej wersji imienia i nazwiska (Michael Sendivogius).

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło