Baza Danych

00000811
miano osoby: Teti, Carlo ( 1529-1589 )
miano alternatywne:
Tetti, Charles
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Teolog, profesor i kaznodzieja we Frankfurcie n/O., profesor i pastor w Bremie; ur. w Szczecinie, ale często podpisywał się jako pochodzący z Kołobrzegu (Colberga Pomeranus); syn Konrada Berga (1544-1592).

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło