Baza Danych

00000837
miano osoby: Fürst, Paul ( 1608-1666 )
miano alternatywne:
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Kolekcjoner sztuki i nakładca z Norymbergi. Działał w l. 1637-1666, po jego śmierci firmę prowadzili wdowa i dziedzice.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło