Baza Danych

00000997
miano alternatywne:
Onckel, Johann Karl, Unckelius, Johannes Carolus
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Nakładca we Frankfurcie nad Menem (1615-1634) i w Neustadt (1614-1619).

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło