Baza Danych

00001063
miano osoby: Bünting, Heinrich ( 1545-1606 )
miano alternatywne:
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Teolog luterański i historyk niemiecki ; kaznodzieja.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło