Baza Danych

00001127
miano alternatywne:
Glück, Johann
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Drukarz w Lipsku w l. 1613-1625. Dünnhaupt wymienia jeden druk Glücka z 1629 r., ale nie potwierdzają tego żadne inne źródła.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło