Baza Danych

00001130
miano alternatywne:
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Tłumacz, m.in. dzieł Grzegorza z Żarnowca

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło