Baza Danych

00001602
miano osoby: Spifame, Jacques Paul ( 1502-1566 )
miano alternatywne:
Spifame, Theophilus
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Szlachcic francuski, prawnik, urzędnik państwowy, duchowny, arcybiskup Reims, w 1547 mianowany przez Henryka II biskupem Nevers. W 1558 zrzekł się urzędu kościelnego, przyjął naukę Kalwina i przeniósł do Genewy. W 1566 skazany pod fałszywym pretekstem na ścięcie.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło