Baza Danych

00001707
miano osoby: Quadt, Matthias ( 1557-1613 )
miano alternatywne:
Quad, Matthias
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Niemiecki uczony; pisarz, geograf, kartograf i miedziorytnik; używał psedonimu "Cyprian Eichhof".

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło