Baza Danych

00002121
miano osoby: Pareus, Daniel ( 1605-1635? )
miano alternatywne:
Pareo, Daniele, Wängler, Daniel
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Niemiecki filolog, pedagog, wnuk Davida Pareus'a (1548-1622). Właściwe nazwisko: Daniel Wängler.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło