Baza Danych

00002500
miano osoby: Varnbüler, Anton ( 1555-1591 )
miano alternatywne:
Varnbyler, Anton, Varnbylerus, Antonius
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Teolog, respondent i diakon w Tybindze, radca konsystorza oraz kaznodzieja dworski w Stuttgarcie, w 1585 doktorat z teologii, od 1589 opat w Hirsau (obecnie część Calw).

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło