Baza Danych

00002511
miano osoby: Wernher, Georgius ( ca 1497-1567 )
miano alternatywne:
Wernerus, Georgius, Wernherus, Georgius
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Niemiecki humanista i poeta (poch. z Paczkowa na Śląsku), bakałarz w Akademii Krakowskiej (1519), nauczyciel w Koszycach i Preszowie; kapitan Szaryskiego Zamku, zarządca komory spiskiej; autor pierwszego drukowanego opisu Tatr, jeden w współaut. "Pannoniae Luctus", radca Ferdynanda I Habsburga.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło