Baza Danych

sygnatury: 411456
tytuł: Ein new künstliches Fechtbuch im Rappier : Zum Fechten vnd Balgen mit gewissen Tritten, auch angezeigter list vnd geschwindigkeit, in hundert Stück abgetheilet : Mit zierlichen Figuren vnd nthwendigen Jnstruction erkläret [...], Durch Michael Hundt [...]
język: ger
tytuł odmienny:
data i miejsce wydania: 1611Gedruckt zu Leipzig
opis: 4° obl. & Na stronie tytułowej druk czarno-czerwony & Il. drzewor. & Zawiera dedykację dla elektora saskiego Krystiana II (1583-1611) & Tytuł w ozdobnej ramce drzeworytowej. & [106, ost. cz.] k., sygn. A4, A-Z4, Aa-Bb4, Cc2 & Na końcu herb autora i związany z nim wiersz & Inicjały i data wytłoczone na przedniej okładzinie & Oprawa: pergamin, tłoczenia ślepe, wiązania & Proweniencja: Jerzy Rudolf (książę legnicki ; 1595-1653) & Proweniencja: Biblioteka księcia Jerzego Rudolfa (Legnica)
Cytata blibliograficzna: VD 17 online, 39:124330U

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło