Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000050

tytuł lub inne określenie treści: Ieronimianum hoc opus per Iohannem Andree urgente devotione compositum …

czas powstania: 1400 , kolofon: „Explicit . . . scriptus per Martinum p de B per mandatum nobilis domine Anne relicte olym nobilis Petri de Sternberg anno domini Millesimo CCCC"
autorstwo: Iohannes Andreas
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 35,5 cm, 24,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 36 cm, 25 cm
l. kart (opisowa): 132
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte brązową skórą; ślady po guzach i klamrach; przednia okładzina oderwana
sygnatura: I F 128
katalogi: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1 , s. 136 literatura: St. Rybandt, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach , s. 101, 107, 121, 125, 132, 156, 181 St. Solicki, Napływ książek z ziem czeskich na Śląsk w średniowieczu , s. 28 J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim
02000050,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 132r

odcisk pieczęci: „Königliche u. Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000050,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa wewnątrz przedniej okładki

nota własnościowa: „Ex libris Mona[ste]rij Rauden”
02000050,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche u. Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000050,T,011
miejsce w tekście: f. 1r-132r
02000050,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: kolofon

kolofon: „Explicit . . . scriptus per Martinum p de B per mandatum nobilis domine Anne relicte olym nobilis Petri de Sternberg anno domini Millesimo CCCC"
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło