Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000163

tytuł lub inne określenie treści: Sermones quadragesimales & Passio Christi & Sermones & Tractatus de redemptione & Lumen confessorum

czas powstania: 1460 , f. 129v: „Et sic habetur finis huius Quadragesimalis. Laudemus ergo dominum et benedictum nomen eius, qui creavit nos etc. Et iste liber finitus est per Nycolaum Wratisl. sub anno domini Mo CCCCo LXo feria quinta post festum Johannis de mane hora fere VIa.”
typ tekstu: kazania
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier
język: łaciński
ilość kolumn: 2 (182r-359r: 1 kolumna)
wys. x szer. (blok): 30,5 cm, 21,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 32 cm, 22,5 cm
l. kart (opisowa): 359
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: deski obciągnięte skórą z tłoczeniami: ornament liniowy; ślady po 5 okuciach na przedniej i 5 na tylnej okładce; ślady po 2 zapięciach; 6 zwięzów na grzbiecie
sygnatura: I F 577
sygnatura dawna: U.II.18.
katalogi: Göber, t. 4 , s. 457-458 literatura: J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim L. Łuszczki, De sermonibus S. Ioannis a Capistrano , s. s. 433, sz. 1 bull. cod. 878 St. Wielgus, Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce , s. 211 P. Kołoczek, Rękopisy prawnicze klasztornych bibliotek kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku , s. 220, 225
02000163,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lumen confessorum

autorstwo: Andreas Didaci de Escobar
miejsce w tekście: f. 305r-359r
02000163,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: folia vacua

miejsce w tekście: f. 360-364
02000163,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Passio

autorstwo: Fridericus OFM
miejsce w tekście: f. 182r-214r
02000163,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000163,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Passio Christi

autorstwo: Johannes de Capistrano Fridericus OFM
miejsce w tekście: f. 214v-217r
02000163,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 359r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000163,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermones

autorstwo: Ioannes de Capistrano
miejsce w tekście: f. 218r-253v
02000163,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: cyfra na f. 1r

cyfra: „190.”
02000163,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tractatus de redemptione

miejsce w tekście: f. 254r-304v
02000163,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: “Aus der Bibliothek der Augustiner Chorherrn zu Sagan”
02000163,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermones quadragesimales

miejsce w tekście: f. 130r-181v
02000163,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermones quadragesimales

autorstwo: Bartholomaeus Albisi de Pisis
miejsce w tekście: f. 1r-129v
02000163,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „Catalogo inscriptus Canonic. Regul. Sagani 1684.”
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło