Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000006

tytuł lub inne określenie treści: Sermones dominicales a festo trinitatis usque ad adventum & Sermones de sanctis & Alter Sermo de Assumptione & Sermones de corpore Christi & Quaestio de probatione per scripturam & Quaestio de predestinatione & Registrum & Registrum huius libri de exemplis & Registrum thematorum sermonum & Opuscula & Sermo de corea & Consilia fundamentalia pro cura animarum

czas powstania: 1437 , kolofon na f. 73v: „Expliciunt sermones dominicales a festo trinitatis usque ad adventum dni m(agistrum) nicolaum dinkelspuhel finiti Wienne per sigismundum atze anno dni XXXVII”
autorstwo: Nicolaus de Dünckelsbühl
typ tekstu: teologia
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 30,5 cm, 21 cm
wys. x szer. (oprawa): 31 cm, 22,5 cm
l. kart (opisowa): 340
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte skórą ozdobioną ornamentem liniowym; zachowane pięć guzów na przedniej oprawie, trzy guzy na tylnej; ślady po zapięciach
sygnatura: Akc. 1948/663
sygnatura dawna: A. Hs. 48
katalogi: W. Gemoll, Die Handschriften der Petro-Paulinischen Kirchenbibliothek zu Liegnitz , s. nr 48, s. 46
02000006,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Quaestio de probatione per scripturam

miejsce w tekście: f. 175v-192r
02000006,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Quaestio de predestinatione

miejsce w tekście: f. 192v-207v
02000006,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: folia vacua

miejsce w tekście: f. 208r-210v
02000006,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermones de sanctis

autorstwo: Nicolaus de Dünckelsbühl
miejsce w tekście: f. 77r-136r
02000006,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Alter Sermo de Assumptione

autorstwo: Nicolaus de Dünckelsbühl
miejsce w tekście: f. 136r-139v
02000006,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermones de corpore Christi

autorstwo: Nicolaus de Dünckelsbühl
miejsce w tekście: f. 140r-166r
02000006,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: folia vacua

miejsce w tekście: f. 166v-175r
02000006,T,025

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Consilia fundamentalia pro cura animarum

miejsce w tekście: f. 315r-340r
02000006,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: folia vacua

miejsce w tekście: f. 74r-76v
02000006,T,021

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Registrum huius libri de exemplis

miejsce w tekście: f. 293r-293v
02000006,T,024

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermo de corea

miejsce w tekście: f. 310v-314r
02000006,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermones dominicales a festo trinitatis usque ad adventum

autorstwo: Nicolaus de Dünckelsbühl
miejsce w tekście: f. 1r-73v
02000006,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Registrum

miejsce w tekście: f. 211r-293r
02000006,T,023

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Opuscula

miejsce w tekście: f. 298r-310r
02000006,T,022

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Registrum thematorum sermonum

miejsce w tekście: f. 294r-297v
02000006,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: ekslibris na wyklejce przedniej okładki

exlibris: „Eigenthum der Petro-Paulinischen Kirchen-Bibliothek”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło