Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000029

tytuł lub inne określenie treści: Varia theologica

czas powstania: 1463 , kolofon na f. 301v: „Si bene scripsissem nomen meum imposuissem. Qui me scribebat nomen Lodowicus habebat. Finitum anno domini 1463 feria secunda post Oculi [14 III] hora 7ª finito completorio in Erphoria amen”
typ tekstu: Varia theologica
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński & niemiecki
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 32 cm, 21 cm
wys. x szer. (oprawa): 33,5 cm, 23 cm
l. kart (opisowa): I+334
karty ochronne: I
powstanie oprawy: średniowiecze
typ oprawy: zdobiona
oprawa: dwie drewniane deski pokryte brązową skórą; ornament liniowy, geometryczny, figuralny i roślinny; na oprawie ślady po guzach i zapięciach
sygnatura: I F 186
umiejscowienie: właściciel: Bibliotheca Universitatis Viadrina
katalogi: K. Jażdżewski, Catalogus manu scriptorum codicum Medii Aevi Latinorum signa 180-260 , s. 154-161 literatura: St. Wielgus, Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce , s. 210, 212, 222 St. Wielgus, Średniowieczna, łacińskojęzyczna biblistyka polska , s. 250
02000029,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Pasio Christi

autorstwo: Ioannes Kanneman OFM
miejsce w tekście: f. 263r-283v
02000029,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De poenitentia

miejsce w tekście: f. 284r-301v
02000029,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De passione Domini nostri Ihesu Christi

autorstwo: Christianus de Borxleben OFM
miejsce w tekście: f. 302r-320v
02000029,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć Biblioteki Uniwersyteckiej z XIX w. na f. 332v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000029,T,007

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć Biblioteki Uniwersyteckiej z XIX w. na f. 333v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000029,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Ex Bibl. Univ. Viad. Vrat.”
02000029,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Expositio symboli apostolorum

autorstwo: Ioannes de Insula Mariana
miejsce w tekście: f. 179r-232r
02000029,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć Biblioteki Uniwersyteckiej z XIX w. na f. Ir

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000029,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tabula Expositionis symboli apostolorum

autorstwo: Johannes de Insula Mariana
miejsce w tekście: f. 232r-235r
02000029,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis z XV w. na wyklejce przedniej okładki

wpis: „Seb. Schulcze”
02000029,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Confessionale

miejsce w tekście: f. 236r-262v
02000029,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Versus ad Christum et Mariam

miejsce w tekście: f. 262v
02000029,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć (na wyklejce przedniej okładki)

odcisk pieczęci: „Liber Biblioth. Academ. Francof. [ad Viadrum]”
02000029,T,021

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tractatus de missae virtutibus

miejsce w tekście: f. 321r
02000029,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tractatus de XI articulis fidei

miejsce w tekście: f. 167r-178r
02000029,T,024
miejsce w tekście: f. 333r-334v
02000029,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Exemplum de BMV et sacerdote

miejsce w tekście: f. 321r
02000029,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Commentarii in librum III et IV Sententiarum Petri Lombardi

autorstwo: Kilianus Stetzing OFM
miejsce w tekście: f. 1r-166r
02000029,T,023

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermonum 36 dominicalium de tempore decurtatorum sylloge

autorstwo: Franciscus de Abbatibus (Astensis) OFM
miejsce w tekście: f. 327v-332v
02000029,T,022

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tractatus de animabus in purgatorio

miejsce w tekście: f. 321r-327v
02000029,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: kolofon na f. 301v

kolofon: „Si bene scripsissem nomen meum imposuissem. Qui me scribebat nomen Lodowicus habebat. Finitum anno domini 1463 feria secunda post Oculi [14 III] hora 7ª finito completorio in Erphoria amen”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło