Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000060

tytuł lub inne określenie treści: Moralia in Job, Moralia in Job (1-19)

czas powstania: 2. poł. XIV w. , Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1, s. 156
autorstwo: Gregorius I Magnus s. papa
typ tekstu: teologia
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 38 cm, 27 cm
wys. x szer. (oprawa): 38 cm, 28 cm
l. kart (opisowa): 197
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte jasną skórą; ślady po okuciach i zapięciach
sygnatura: I F 149 wol. 1
katalogi: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1 , s. 156 literatura: E. Kloss, Die schlesische Buchmalerei , s. 156-157 St. Rybandt, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach , s. 59, 80, 107, 109, 116, 116-117, 121, 125, 132, 138, 157, 161, 181 St. Rybandt, Z problematyki rękopisów średniowiecznej biblioteki cysterskiej w Rudach , s. 5, 6 A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250-1450 (1979) , s. 35, 112 J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim E. Śnieżyńska-Stolot, Tajemnice dekoracji psałterza floriańskiego A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-121 B. Miodońska, Śląskie malarstwo książkowe , s. 385-386 Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków , s. 394 D. Tabor, Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku , s. 288-289
02000060,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 197v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000060,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000060,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 196v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000060,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Moralia in Job (1-19)

autorstwo: Gregorius I Magnus s. papa
miejsce w tekście: f. 1r-197v
02000060,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na wewnętrznej stronie przedniej okładki

wpis: „Anno domini Millesimo CCCCo XXVo secunda feria infra octavam ascensionis domini venerabilis in Christo pater dominus Nicolaus de Losla, abbas huius monasterii, fuit consecratus per pauperem monachum et peccatorem vocatum Tilmannum episcopum Simbaliensem suffraganeum Wratislaviensem usitato nomi­ne. Oretis dominum, monachi, pro animabus monachorum amborum.”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło