Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000062

tytuł lub inne określenie treści: Biblia latina, Biblia latina, pars II (Iz.-Macc.)

czas powstania: 1. poł. XV w. , Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1, s. 14
typ tekstu: Biblia
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 29,5 cm, 21 cm
wys. x szer. (oprawa): 30 cm, 22 cm
l. kart (opisowa): 136
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte jasną skórą; ślady po zapięciach i guzach (dwa zachowane)
sygnatura: I F 15
umiejscowienie: właściciel: Klasztor cystersów w Henrykowie właściciel: Klasztor cystersów w Henrykowie
katalogi: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1 , s. 14 literatura: C. H. Rother, Aus Schreibstube und Bücherei des ehemaligen Zisterzienserklosters Heinrichau , s. 70 E. Kloss, Das Breslauer Evangelistar R 509 , s. 204 E. Kloss, Die schlesische Buchmalerei , s. 43 H. Walther, Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris Latinorum , s. nr 2197, 3227 J. Drabina, Idee koncyliaryzmu na Śląsku , s. 87, 138
02000062,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 134v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000062,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Heinrichau”
02000062,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000062,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Biblia latina, pars II (Iz.-Macc.)

miejsce w tekście: f. 1r-134v
02000062,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na f. 1r

nota własnościowa: „Liber beatissimae Virginis Mariae in Henrichau 1687”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło