Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000073

tytuł lub inne określenie treści: Opera varia

czas powstania: 2. poł. XV w. , Göber, t. 1, s. 95
autorstwo: Nicolaus de Dinckelsbühl
typ tekstu: Varia theologica
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 31 cm, 21 cm
wys. x szer. (oprawa): 32 cm, 21,5 cm
l. kart (opisowa): 329
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte brązową, tłoczoną skórą; ornament liniowy i roślinny; ślady po okuciach i zapięciach
sygnatura: I F 261
sygnatura dawna: V II 12
katalogi: Göber, t. 1 , s. 95-96 literatura: L. Meier, Die Werke des Erfurter Kartäusers Jakob von Jüterbog in ihrer handschriftlichen Überlieferung , s. 24 J. Drabina, Idee koncyliaryzmu na Śląsku , s. 82, 135
02000073,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Registrum super Collecturam

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 306r-323r
02000073,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 323r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000073,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De dilectione Dei et proximi

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 94v-135r
02000073,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Augustiner Chorherrn zu Sagan”
02000073,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De Decem Praeceptis

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 135r-182r
02000073,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000073,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermones de tribus partibus paenitentiae

miejsce w tekście: f. 182r-226v
02000073,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „Canonic. Regul. Sagani ad D. V.”
02000073,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lectura super Firmiter credimus

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 226v-305v
02000073,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: cyfry na f. 1

cyfra: „127”
02000073,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermones de octo beatitudinibus

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 66r-94v
02000073,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De septem peccatis mortalibus cum aliquibus virtutibus

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 1r-65v
02000073,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na przedniej wyklejce

wpis: „Bibliothecae can. Reg. ad D.V. Sagani. Annotatum denuo 1738”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło