Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000076

tytuł lub inne określenie treści: Biblia latina (Genesis-Apocalypsis), Biblia latina mit Prologen & Interpretationes nominum hebraicorum

czas powstania: 1. poł. XIV w. , Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1, s. 3
typ tekstu: Biblia
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 31,5 cm, 22,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 33 cm, 24,5 cm
l. kart (opisowa): II+458
karty ochronne: III
powstanie oprawy: XIX w.
oprawa: nowożytna, półskórek i płótno
sygnatura: I F 3
umiejscowienie: właściciel: Kapituła kolegiacka NPMarii w Głogowie
katalogi: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1 , s. 3-4
02000076,T,008

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 458v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000076,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000076,T,007

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 457r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000076,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Kollegiatstifts zu Glogau“
02000076,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć przedniej karcie ochronnej

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000076,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na przedniej karcie ochronnej

wpis: „Hanc bibliam ego Nicolaus de Panwicz custos ecclesie BMV in Glogovia conparavi ad tempora vite mee, post vero mortem meam ipsam bibliam lego et assingno ecclesie BMV supradicte, ut illa regina virginum et sanctorum omnium me miserum peccatorem reconciliatum suo dilecto filio domino nostro Jesu Christo pia intercessione recommendare dingnetur et salutem meam misericorditer procurare”
02000076,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „Ecclesiae Collegiatae B. V. Glogoviae Majoris”
02000076,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Interpretationes nominum hebraicorum

autorstwo: Remigius Autissiodorensis, Ps.-
miejsce w tekście: f. 421v-457r
02000076,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Biblia latina mit Prologen

miejsce w tekście: f. 1r-421v
02000076,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na przedniej wyklejce

wpis: „Nota . . . quod anno domini M°CCC° LXIII0 III0 kln marcij obligavit dominus N. de Poznania hanc bibliam domino N. archidiacono Glogoviensi . . . in occasione canonicatus et prebende, quos obtinet in territorio Opoliensi presente domino Elgero et N. Winke notario publico”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło