Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000085

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de tempore & Ordo missae & Canon missae & Proprium de tempore & Secunda pars missalis de sanctis & Commune sanctorum & Speciales seu votivae misse & Sequentiae & Nachträge

czas powstania: 1422-1424 , kolofon na f. 306v: „Anno domini M CCCC XXII urgente errore exerabili et prsecutione maximo in clerum hereticorum Wicleph qui est Hussite dicti sunt in terra Boemorum inceptum est hoc opus sub regimine venerabilis patris et domini abbatis Ludolfi in Zagano. Finitumque est anno domini ut supra XXIIII per manus patris Martini canonicorum regularium in Rudnytz ibidem professi exulati vero in Zagano cum fratribus. Sub regimine venerabilis patris et domini abbatis Henrici cognomento Leslo ejusdem monasterii in Zagano. In vivgilia purificationis sancte Marie virginis gloriose. Ad honorem Dei omnipotentis virginis gloriose Marie et omnium sanctorum in remedium et remissionem suorum peccaminum amen”
typ tekstu: mszał
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 38,5 cm, 28 cm
wys. x szer. (oprawa): 39,5 cm, 29 cm
l. kart (opisowa): 307
powstanie oprawy: średniowiecze, XIX w.
oprawa: drewniane deski pokryte jasną zdobioną skórą; ornament liniowy; ślady po zapięciach i okuciach; grzbiet odnowiony
sygnatura: I F 343
sygnatura dawna: U I 41
katalogi: Göber, t. 2 , s. 99-100 literatura: J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-121 A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250-1450 (1979) , s. 114 H. Kowalewicz, Cantica medii aevi polono-latina. T. I. Sequentiae , s. 22, 39, 42, 45, 52 W. Schenk, W jaki sposób można ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych? , s. 43 St. Bylina, Człowiek i zaświaty , il. 4 H. Kowalewicz, Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich , s. 171, 185, 187, 189, 194 St. Solicki, Napływ książek z ziem czeskich na Śląsk w średniowieczu , s. 33 A. Świerk, Schreibstube und Schreiber des Augustiner-Chorherren-Stiftes zu Sagan im Mittelalter , s. 132
02000085,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Commune sanctorum

miejsce w tekście: f. 248r-269v
02000085,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Speciales seu votivae misse

miejsce w tekście: f. 269v-288v
02000085,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sequentiae

miejsce w tekście: f. 289r-306v
02000085,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 37v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000085,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Augustiner Chorherrn zu Sagan”
02000085,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Ordo missae

miejsce w tekście: f. 134v-136v
02000085,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000085,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Canon missae

miejsce w tekście: f. 137r-141v
02000085,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „Canonic. Regul. Sagan: ad D. V: Catalogo inscriptum”
02000085,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de tempore

miejsce w tekście: f. 142r-180r
02000085,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: cyfry na przedniej stronie przedniej okładki

cyfra: „147”
02000085,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Secunda pars missalis de sanctis

miejsce w tekście: f. 180v-248r
02000085,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de tempore

miejsce w tekście: f. 3r-134r
02000085,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Nachträge

miejsce w tekście: f. 307r-307v
02000085,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Nachträge

miejsce w tekście: f. 1r-2v
02000085,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: kolofon na f. 306v

kolofon: „Anno domini M CCCC XXII urgente errore exerabili et prsecutione maximo in clerum hereticorum Wicleph qui est Hussite dicti sunt in terra Boemorum inceptum est hoc opus sub regimine venerabilis patris et domini abbatis Ludolfi in Zagano. Finitumque est anno domini ut supra XXIIII per manus patris Martini canonicorum regularium in Rudnytz ibidem professi exulati vero in Zagano cum fratribus. Sub regimine venerabilis patris et domini abbatis Henrici cognomento Leslo ejusdem monasterii in Zagano. In vivgilia purificationis sancte Marie virginis gloriose. Ad honorem Dei omnipotentis virginis gloriose Marie et omnium sanctorum in remedium et remissionem suorum peccaminum amen”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło