Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000107

tytuł lub inne określenie treści: Missale (delectus missarum) cum sequentiis, Missale (delectus missarum) cum sequentiis

czas powstania: 2. poł. XV w. , Göber, t. 2, s. 144
typ tekstu: mszał
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier & pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 29,5 cm, 20 cm
wys. x szer. (oprawa): 30,5 cm, 21,5 cm
l. kart (opisowa): 256
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: deski obciągnięte ubogo zdobioną, mocno wytartą skórą: słabo widoczny ornament liniowy; ślady po 5 guzach na przedniej i 5 na tylnej okładce; ślady po 2 zapięciach; 4 zwięzy na grzbiecie
sygnatura: I F 370
umiejscowienie: właściciel: Kapituła kolegiacka NPMarii w Głogowie
katalogi: Göber, t. 2 , s. 144-145 literatura: H. Kowalewicz, Cantica medii aevi polono-latina. T. I. Sequentiae , s. 23, 88 H. Kowalewicz, Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich , s. 171, 223-224 W. Schenk, W jaki sposób można ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych? , s. 38
02000107,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Evangelium in die Mariae Magdalenae

miejsce w tekście: f. 158v
02000107,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Commune sanctorum

miejsce w tekście: f. 160r
02000107,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Prosae

miejsce w tekście: f. 183v
02000107,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 254v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000107,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Praefationes

miejsce w tekście: f. 47r
02000107,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Canon

miejsce w tekście: f. 52r
02000107,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1v (przednia karta ochronna, pergamin)

wpis: „Item iste liber pertinet ad altare fraternitatis in summo Glogovia, quod consecratum est in honorem sancti Johannis Baptiste et Sancti Laurentii martiris, comparatus per dominum Heynricum Sculteti secundum ministrum eiusdem altaris et ministerie anno domini MCCCCLXVII.”
02000107,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missa de sancta trinitate

miejsce w tekście: f. 60r
02000107,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000107,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de sanctis

miejsce w tekście: f. 80r
02000107,T,025

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sequentiae

miejsce w tekście: f. 239r
02000107,T,021

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae votivae per hebdomadam

miejsce w tekście: f. 189v
02000107,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Ordo missae

miejsce w tekście: f. 44r
02000107,T,024

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae diversae

miejsce w tekście: f. 224v
02000107,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae diversae de sanctis

miejsce w tekście: f. 186r
02000107,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de tempore

miejsce w tekście: f. 2r
02000107,T,023

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae votivae

miejsce w tekście: f. 202r
02000107,T,026

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Officium de quindecim auxiliatoribus

miejsce w tekście: f. 250v
02000107,T,022

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae pro defunctis

miejsce w tekście: f. 197v
02000107,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Kollegiatstifts zu Glogau“
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło