Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000108

tytuł lub inne określenie treści: Missale speciale cum sequentiis, Missale speciale cum sequentiis

czas powstania: 1473 , f. 131v: „Explicit Speciale per manus Clementis Crossen, finitum proxima feria secunda ante Simonis et Iude anno domini MoCCCCoLXXIII. Orate pro eo.”
typ tekstu: mszał
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 35,5 cm, 25 cm
wys. x szer. (oprawa): 38 cm, 26 cm
l. kart (opisowa): 140 (II ochr. papierowe + 136 + 2 ochr. nlb. papierowe)
karty ochronne: II+2
powstanie oprawy: nowożytność
typ oprawy: zdobiona
oprawa: renesansowa: deski obciągnięte jasną skórą z renesansowymi tłoczeniami: ornament liniowy i florystyczny; na przedniej okładce inicjały: „I. F.C.L.” (Lubensis?) oraz rok: „1617”; 2 klamry/zapięcia urwane; 4 zwięzy na grzbiecie
sygnatura: I F 372
umiejscowienie: właściciel: Klasztor cystersów w Lubiążu
katalogi: Göber, t. 2 , s. 147 literatura: T. Dobrzeniecki, Quelques problmes de l’Iconographie du Christ de Douleur , s. 373 szp. 2 J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 178 H. Kowalewicz, Cantica medii aevi polono-latina. T. I. Sequentiae , s. 23 H. Kowalewicz, Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich , s. 171 J. Morawski, Polska liryka muzyczna w średniowieczu , s. 21, 331 J. Morawski, Sekwencje cysterskie St. Sawicka, Les pertes des collections polonaises dans le domaine des manuscrits enluminés , s. 301-302
02000108,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae pro defunctis

miejsce w tekście: f. 127r
02000108,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae votivae

miejsce w tekście: f. 131v
02000108,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Nomina mortuorum in Meleschitz

miejsce w tekście: f. 135v
02000108,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Canon missae

miejsce w tekście: f. 66r
02000108,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 136v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000108,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de sanctis

miejsce w tekście: f. 70v
02000108,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Commune sanctorum

miejsce w tekście: f. 108r
02000108,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Leubus“
02000108,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae votivae

miejsce w tekście: f. 123v
02000108,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000108,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Ordo missae

miejsce w tekście: f. 62r-65r
02000108,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de tempore

miejsce w tekście: f. 1-61v
02000108,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota marginalna na f. 135v

nota: „Item in Meleschitz nomina mortuorum”, „Martinus Mach, pater Michaelis et Hedwigis uxor eius; Maczek Ribak et Maga (?) uxor eius, Janek Victoris et Catharina uxor; Janusch Prwssnitz.”
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło