Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000110

tytuł lub inne określenie treści: Missale speciale

czas powstania: 2. poł. XV w. , Göber, t. 2, s. 150
typ tekstu: mszał
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński & niemiecki
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 37 cm, 28 cm
wys. x szer. (oprawa): 37,5 cm, 29 cm
l. kart (opisowa): 106
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: deski pokryte tłoczoną we wzór szachownicy skórą; ślady po zapięciach, na przedniej oprawie zachowanych pięć okuć z guzami; grzbiet odnowiony
sygnatura: I F 375
umiejscowienie: właściciel: Kapituła kolegiacka NPMarii w Głogowie
katalogi: Göber, t. 2 , s. 150
02000110,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Canon missae

miejsce w tekście: f. 10r-13v
02000110,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Praefationes

miejsce w tekście: f. 13v-19v
02000110,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Ordo missae

miejsce w tekście: f. 20r-20v
02000110,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 100r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000110,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Ordo missae

miejsce w tekście: f. 6r-7r
02000110,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebete gegen die Hussiten

miejsce w tekście: f. 7v
02000110,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000110,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missa

miejsce w tekście: f. 7v-8v
02000110,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 106v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000110,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Ordo missae

miejsce w tekście: f. 9r-10r
02000110,T,021

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Incipit (proprium) de sanctis

miejsce w tekście: f. 60v-94r
02000110,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Preparatio ad missam et gratiarum actio

miejsce w tekście: f. 4v-6r
02000110,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de tempore

miejsce w tekście: f. 21r-60v
02000110,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Kalendarium

miejsce w tekście: f. 1v-4r
02000110,T,023

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae votivae

miejsce w tekście: f. 101r-106v
02000110,T,022

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Commune sanctorum cum sequentiis

miejsce w tekście: f. 94r-101r
02000110,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Kollegiatstifts zu Glogau“
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło