Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000115

tytuł lub inne określenie treści: Biblica

czas powstania: 1412 , kolofon: „Explicit hoc opus anno domini M° CCGC duodecimo in vigilia Egidij”
autorstwo: Nicolaus de Lyra
typ tekstu: Biblica
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 39,5 cm, 28,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 40 cm, 30 cm
l. kart (opisowa): 202
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte skórą; ślady po zapięciach
sygnatura: I F 39 wol. 1
umiejscowienie: właściciel: Klasztor cystersów w Henrykowie
katalogi: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1 , s. 43 literatura: J. Drabina, Idee koncyliaryzmu na Śląsku , s. 87, 138 H. Grüger, Der Nekrolog des Klosters Heinrichau , s. 52
02000115,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 202r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000115,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Heinrichau”
02000115,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau„
02000115,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Postilla litteralis bibliae [wybór]

autorstwo: Nicolaus de Lyra
miejsce w tekście: f. 1r-202r
02000115,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na f. 1r

nota własnościowa: „Liber Bme [beatissimae] Virginis Mariae in Henrichau Catalogo insertus Bibliothecae H A H Ao[anno] 1687”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło