Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000124

tytuł lub inne określenie treści: Antiphonarium per circulum anni decantandum, Antiphonarium per circulum anni decantandum

czas powstania: 1. poł. XIII w. , Göber, t. 2, s. 184
typ tekstu: antyfonarz
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 40 cm, 29 cm
wys. x szer. (oprawa): 41 cm, 30 cm
l. kart (opisowa): I+195
karty ochronne: I
powstanie oprawy: średniowiecze, XIX w.
oprawa: deski obciągnięte skórą z tłoczeniami: ornament liniowy i florytyczny (stemple); grzbiet XIX-wieczny; ślady po 2 zapięciach; 5 zwięzów na grzbiecie
sygnatura: I F 399
umiejscowienie: właściciel: Klasztor cystersów w Lubiążu
katalogi: Göber, t. 2 , s. 184 literatura: J. Fijałek, Mistrz Jakub z Paradyża i uniwersytet krakowski w okresie soboru bazylejskiego , s. 423, 448 K. Miaskowski, Recenzja pracy: J. Fijałek, Mistrz Jakub z Paradyża i uniwersytet krakowski w okresie soboru bazylejskiego , s. 73, 75 D. Tabor, Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku. Rozprawa doktorska , s. passim Monasticon Cisterciense Poloniae, T. 1 , s. 236 K. Jażdżewski, Biblia henrykowska I F 13 i Psałterz trzebnicki I F 440 , s. 109-119 K. Jażdżewski, Dzieła kaligraficzne mnicha Jakuba , s. 21-44 K. Jażdżewski, Jeszcze o lubiąskiej tradycji kaligraficznej ‘a’ rozwidlonego , s. 203, 205 K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 139, 149, 177, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 200, 202, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214-215, 227, 228, 229, 236, 239, 245 , il. il. nr 2, 3 Notae musicae artis: notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku , s. 193-194 A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-127 St. Sawicka, Les pertes des collections polonaises dans le domaine des manuscrits enluminés , s. 301-302 W. Schenk, W jaki sposób można ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych? , s. 35 F. Wolnik, Liturgia godzin w diecezji wrocławskiej w XV w. , s. 40, 61, 277 Sztuka polska romańska i przedromańska , s. 727 R. M. Libor, Ars cisterciensis. Buchmalereien aus mittel- und ostdeutschen Klosterbibliotheken , s. 64-66 (f. 60r) R. M. Libor, Ars cisterciensis. Buchmalereien aus mittel- und ostdeutschen Klosterbibliotheken , s. 67-69 (f. 131v)
02000124,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Commune sanctorum

miejsce w tekście: f. 155v-179r
02000124,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000124,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Hymnarium

miejsce w tekście: f. 179v-194v
02000124,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 195v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000124,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Cantica

miejsce w tekście: f. 195r-195v
02000124,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na f. 1v

nota własnościowa: „Liber sancte Marie virg[inis] in Lubens.”
02000124,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. Ir

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000124,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de sanctis

miejsce w tekście: f. 92v-155v
02000124,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de tempore

miejsce w tekście: f. 1r-92v
02000124,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Leubus“
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło