Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000130

tytuł lub inne określenie treści: Antiphonarium de tempore et de sanctis per annum, Antiphonarium de tempore et de sanctis per annum

czas powstania: 2. poł. XIII w. , Göber, t. 2, s. 188
typ tekstu: antyfonarz
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 30 cm, 21,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 32 cm, 23,5 cm
l. kart (opisowa): 242
powstanie oprawy: nowożytność
typ oprawy: zdobiona
oprawa: deski obciągnięte skórą; ślady po 5 ozdobnych guzach na przedniej i 5 na tylnej okładce; ślady po 2 zapięciach; 4 zwięzy na grzbiecie
sygnatura: I F 402
katalogi: Göber, t. 2 , s. 188 literatura: Notae musicae artis: notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku , s. 194 J. Morawski, Polska liryka muzyczna w średniowieczu , s. 171, 327 W. Schenk, W jaki sposób można ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych? , s. 38, przyp. 20 W. Schenk, Zagadnienie zależności kultu św. Stanisława biskupa od kultu św. Tomasza Kantauryjskiego , s. 76, 77 K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 150, 196, 209, 211, 235
02000130,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Commune sanctorum

miejsce w tekście: f. 179r-219r
02000130,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 242v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000130,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Hymni totius anni

miejsce w tekście: f. 219r-242v
02000130,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Camenz”
02000130,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000130,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium sanctorum

miejsce w tekście: f. 133r-179r
02000130,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de tempore

miejsce w tekście: f. 1v-132r
02000130,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na f. 1v

nota własnościowa: „Liber sancte Marie.”
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło