Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000137

tytuł lub inne określenie treści: Graduale de tempore et de sanctis per annum, Graduale de tempore et de sanctis per annum

czas powstania: 1. poł. XIII w. , Göber, t. 2, s. 207
typ tekstu: graduał
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 32,5 cm, 24,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 34 cm, 25 cm
l. kart (opisowa): 1 nlb.+III+201
powstanie oprawy: nowożytność
typ oprawy: zdobiona
oprawa: deski obciągnięte skórą z tłoczeniami: ornament liniowy, florystyczny i figuralny; ślady po 2 zapięciach; 6 zwięzów na grzbiecie
sygnatura: I F 415
umiejscowienie: właściciel: Klasztor cystersów w Lubiążu
katalogi: Göber, t. 2 , s. 207-208 literatura: D. Tabor, Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku. Rozprawa doktorska , s. passim K. Jażdżewski, Biblia henrykowska I F 13 i Psałterz trzebnicki I F 440 , s. 109-119 K. Jażdżewski, Dzieła kaligraficzne mnicha Jakuba , s. 21-44 K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 85, 148, 149, 150, 177, 181, 182, 185, 186, 187, 189, 191, 199, 200, 202, 206, 209, 210, 213, 231 J. Morawski, Polska liryka muzyczna w średniowieczu , s. 21, 127, 132, 133, 136, 169, 172, 192, 296, 329 , il. il. na s. 129-131, 138 Notae musicae artis: notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku , s. 194 W. Schenk, W jaki sposób można ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych? , s. 35, 38, 47 W. Schenk, Zagadnienie zależności kultu św. Stanisława biskupa od kultu św. Tomasza Kantauryjskiego , s. 76, 77, 82, 83, 85
02000137,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Antiphonae

miejsce w tekście: f. 194v-201v
02000137,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de tempore

miejsce w tekście: f. 1r-118v
02000137,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de sanctis

miejsce w tekście: f. 118v-181r
02000137,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae speciales

miejsce w tekście: f. 181r-187v
02000137,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. IIv

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000137,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Hymni

miejsce w tekście: f. 187v-194v
02000137,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 201v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000137,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Praefatio

miejsce w tekście: f. IIv-IIIv
02000137,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De sancto Bernardo Claraevallensi

miejsce w tekście: f. IIr
02000137,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Leubus“
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło