Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000141

tytuł lub inne określenie treści: Graduale Praemonstratense., Graduale Praemonstratense

czas powstania: 1362 , kolofon na f. 2v: „Anno domini Mº CCCº sexagesimogesimo secundo completus est liber iste ad honorem dei et beati Vincencij episcopi et martiris in vigilia omnium sanctorum sub reverendo patre domino Wilhelmo secundo abbate monasterij sancte Vincencij prope Wratislaviam”
typ tekstu: graduał
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin & papier
język: łaciński & niemiecki
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 49,5 cm, 31,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 52,5 cm, 35 cm
l. kart (opisowa): 346
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: deski pokryte brązową, bogato tłoczoną skórą; ornament liniowy, geometryczny, figuralny i roślinny; ślady po okuciach i zapięciach; odnowiony grzbiet
sygnatura: I F 423
katalogi: Göber, t. 2 , s. 219-221 literatura: E. Kloss, Die schlesische Buchmalerei , s. 73, 201 T. Dobrowolski, Sztuka na Śląsku , s. 185 W. Schenk, Kult liturgiczny św. Stanisława Biskupa na Śląsku , s. 58, 123 W. Schenk, Rękopisy liturgiczne dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (XIII-XV w.) , s. 197 H. Kowalewicz, Cantica medii aevi polono-latina. T. I. Sequentiae , s. 19, 21, 35, 36, 42 H. Kowalewicz, Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich , s. 169, 171, 181, 182, 187 J. Morawski, Polska liryka muzyczna w średniowieczu , s. 41, 79, 111, 242, 243-246, 263, 267, 268, 301, 330 J. Pikulik, Sekwencje Notkera Balbulusa w polskich rękopisach muzycznych , s. 66, 71, 74, 75, 78 J. Pikulik, Sekwencje polskie , s. 7-128 W. Tomaszewski, Graduały norbertańskie Ms. Ms. II F 385, I F 422, I F 423 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu , s. 59-194 A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250-1450 (1979) , s. 15, 111 A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-121 K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 226 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540 , s. 122 Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki , s. 24, 104-105 , il. Tab. XI J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim B. Miodońska, Śląskie malarstwo książkowe , s. 383-384 Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków , s. 421 D. Tabor, Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku , s. 279-280
02000141,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Nachträge

miejsce w tekście: f. 339r-345v
02000141,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Commune sanctorum

miejsce w tekście: f. 156v-162r
02000141,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de sanctis

miejsce w tekście: f. 162r-228v
02000141,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sequentiae

miejsce w tekście: f. 228v-337v
02000141,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Stiftes Sct. Vinzenz zu Breslau”
02000141,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Antiphonae

miejsce w tekście: f. 337v-339r
02000141,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de tempore

miejsce w tekście: f. 3r-156v
02000141,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Nachträge

miejsce w tekście: f. 1r-2v
02000141,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: kolofon na f. 2 v

kolofon: „Anno d[omi]ni Mº CCCº sexagesimogesimo secundo completus est lib[er] iste ad honorem dei et beati Vincencij epi[scopi] et m[arti]ris in vigilia omniu[m] s[anc]torum sub reverendo patre domino Wilhelmo secundo abbate monasterij sancte Vincencij p[ro]pe Wratislaviam”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło