Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000147

tytuł lub inne określenie treści: Psalterium, Psalterium

czas powstania: poł. XIII w. , Göber, t. 3, s. 249
typ tekstu: psałterz
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 30,5 cm, 21,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 32,5 cm, 24,5 cm
l. kart (opisowa): III+158+II
karty ochronne: V
powstanie oprawy: nowożytność
typ oprawy: zdobiona
oprawa: deski obciągnięte skórą z tłoczeniami: ornament liniowy i florystyczny; 2 zapięcia; 4 zwięzy na grzbiecie; oprawa po konserwacji (wyklejka na wewnętrznej stronie tylnej okładki: "Konserwacji dokonał introligator Jan Dorosz, Wrocław 1973")
sygnatura: I F 440
umiejscowienie: : właściciel: Klasztor cysterek w Trzebnicy
katalogi: Göber, t. 3 , s. 249-250 literatura: D. Tabor, Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku. Rozprawa doktorska , s. passim T. Dobrowolski, Sztuka na Śląsku A. Haseloff, Eine thüringisch-sächsische Malerschule des XII Jahrhunderts K. Jażdżewski, Biblia henrykowska I F 13 i Psałterz trzebnicki I F 440 , s. 109-119 (z reprod. f. 29v) K. Jażdżewski, Die Beschreibung von mittelalterlichen Handschriften und der Handschriftenkatalog , s. 323 A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-127 A. Karłowska-Kamzowa, Rola klasztorów w rozwoju gotyckich rękopisów iluminowanych w Polsce , s. 283 F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce, T. 1: Średniowieczne malarstwo w Polsce R. M. Libor, Ars cisterciensis. Buchmalereien aus mittel- und ostdeutschen Klosterbibliotheken , s. 46-48 (z reprod. f 1v) R. M. Libor, Ars cisterciensis. Buchmalereien aus mittel- und ostdeutschen Klosterbibliotheken , s. 49-51 (z reprod. f. 68r) W. Podlacha, Historia malarstwa polskiego, T. 1: Malarstwo średniowieczne W. Podlacha, Miniatury śląskie do końca XIV w. , s. 186-246 St. Sawicka, Les pertes des collections polonaises dans le domaine des manuscrits enluminés , s. 301-302 W. Schenk, W jaki sposób można ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych? , s. 35 A. Schultz, Schlesiens Kunstleben im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert Sztuka polska czasów średniowiecza Sztuka polska romańska i przedromańska , s. 769 K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 17, 44, 106, 189, 193, 194, 196, 200, 202, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 215-219, 230, 231, 232, 233, 244 , il. 6, 7 G. Prausnitz, Eine Bilderhandschrift des XIII. Jahrhunderts in der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, R. 42 , s. 74 Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki , s. 23, 98-99 F. Wolnik, Liturgia godzin w diecezji wrocławskiej w XV w. , s. 36-37, 61, 277 Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w. , s. 537, 538, 545 , il. il. na s. 29, 83, 259 Herzöge und Heilige. Das Geschlecht der Andechs-Meranier im europäischen Hochmittelalter , s. 236 Monasticon Cisterciense Poloniae, T. 1 , s. 167, 236 K. Jażdżewski, Dzieła kaligraficzne mnicha Jakuba , s. 42 K. Jażdżewski, Jeszcze o lubiąskiej tradycji kaligraficznej ‘a’ rozwidlonego , s. 203-205
02000147,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Psalterium

miejsce w tekście: f. 9r-158v
02000147,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 158v

odcisk pieczęci: "Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000147,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: fragmenty kart (luzem)

02000147,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000147,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1v

odcisk pieczęci: "Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000147,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Oratio pro benedictione

miejsce w tekście: f. 2v
02000147,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Notae; Calendarium

miejsce w tekście: f. 1r, 4v, 6v, 7r, 8v
02000147,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Jungfrauen Stifts zu Trebnitz“
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło