Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000158

tytuł lub inne określenie treści: Missale, pars aestiva ab pascha.

czas powstania: XIII/XIV w. , Göber, t. 3, s. 290
typ tekstu: mszał
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin & papier (k. II i III)
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 31,5 cm, 23 cm
wys. x szer. (oprawa): 32,5 cm, 25,5 cm
l. kart (opisowa): IV+114
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte gładką, jasną skórą; ślady po zapięciu
sygnatura: I F 463
katalogi: Göber, t. 3 , s. 290-291 literatura: E. Kloss, Die schlesische Buchmalerei , s. 25 W. Schenk, Zagadnienie zależności kultu św. Stanisława biskupa od kultu św. Tomasza Kantauryjskiego , s. 76, 77, 82, 83 W. Schenk, W jaki sposób można ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych? , s. 38 Sztuka polska romańska i przedromańska , s. 700 A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-121 K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 225 F. Wolnik, Liturgia godzin w diecezji wrocławskiej w XV w. , s. 148 A. Wałkówski, Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII w. , s. 277 Tabor D., Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku, Kraków 2004 , s. passim
02000158,T,013
miejsce w tekście: f. Ir-IVv
02000158,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 114v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000158,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Camenz”
02000158,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. IIr

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000158,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de sanctis

miejsce w tekście: f. 51r-114v
02000158,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de tempore

miejsce w tekście: f. 1r-50v
02000158,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na f. 113 r.

nota własnościowa: „Liber beate Marie in Kamenz”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło