Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000161

tytuł lub inne określenie treści: Postillae super evangelia dominicalia, Postillae super evangelia dominicalia

czas powstania: 1410 , f. 102v: „Finitus est liber iste anno incarnationis domini Millesimo CCCCoXo in die sancti Francisci.”
typ tekstu: Biblica
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 29 cm, 22 cm
wys. x szer. (oprawa): 29,5 cm, 23 cm
l. kart (opisowa): 178
powstanie oprawy: średniowiecze, po 1945
oprawa: deski obciągnięte gładką skórą; ślady po 2 zapięciach; 7 zwięzów na grzbiecie; oprawa po konserwacji
sygnatura: I F 541
umiejscowienie: właściciel: Komenda joannitów Bożego Ciała we Wrocławiu
katalogi: Göber, t. 3 , s. 410 literatura: H. Walther, CMAevi 1959 N 14552 N 19682 (f. 142r-v) St. Solicki, Historiografia w średniowiecznych bibliotekach wrocławskich , s. 150 J. Drabina, Idee koncyliaryzmu na Śląsku , s. 88, 139 W. Mrozowicz, Eine unbekannte „Vita beate Hedewigis” aus den Sammlungen der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław , s. 58
02000161,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Legendae sanctorum

miejsce w tekście: f. 103v-108v
02000161,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Casus decretalium ad Summam Henrici de Merseburg

miejsce w tekście: f. 109r-142r
02000161,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermo de Annuntiatione BMV et sermones aliquot

miejsce w tekście: f. 142v-144v
02000161,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000161,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermones de sanctis

miejsce w tekście: f. 145r-178r
02000161,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 177v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000161,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Notae variae

miejsce w tekście: f. 102v-103r
02000161,T,011
autorstwo: Conradus von Waldhausen
miejsce w tekście: f. 1r-102v
02000161,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Corporis Christi Kirche zu Breslau”
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło