Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000162

tytuł lub inne określenie treści: Postillae super epistolas dominicales, Postillae super epistolas dominicales

czas powstania: 1. poł. XV w. , Göber, t. 3, s. 417
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 29,5 cm, 21 cm
wys. x szer. (oprawa): 30 cm, 23 cm
l. kart (opisowa): 254
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: deski obciągnięte gładką skórą; ślady po 5 guzach na przedniej okładce; 5 guzów na tylnej okładce zachowanych; ślady po 2 zapięciach; 4 zwięzy na grzbiecie
sygnatura: I F 547
sygnatura dawna: U.III.47. & cyfra: 176
katalogi: Göber, t. 3 , s. 417 literatura: J. Tříška, Literarni cinnost predhusitske university , s. 123 K. Wójcik, Jan z Kluczborka , s. 125, 145 St. Wielgus, Średniowieczna, łacińskojęzyczna biblistyka polska , s. 42 St. Wielgus, Die mittelalterlichen polnischen Bibelkommentare , s. 283 C. H. Rother, Ein Ausleihregister der Augustiner Chorherren zu Sagan , s. 18
02000162,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 253v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000162,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermo alius

miejsce w tekście: f. 253v-254r
02000162,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Augustiner Chorherrn zu Sagan”
02000162,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000162,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „Catalogo inscriptus Canonicorum Regularium Sagani ad D. V. 1683.”
02000162,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na przedniej karcie ochronnej

wpis: „Annotatum denuo 1738.”
02000162,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermono de novo sacerdote etc.

miejsce w tekście: f. 252r-253v
02000162,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Postillae super epistolas dominicales

autorstwo: Matthias de Liegnitz
miejsce w tekście: f. 1r-251v
02000162,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpisy na wewnętrznej stronie przedniej okładki

wpis: „Super Epistolas Mathie de Legnicz Hildebrandi pro 1 fl. et viij gl. d.”; „Super Epistolas M. Mathie de Legnicz Hildebrandi pro 1 fl. et viij gl. d.”; „Hunc librum apportavit frater Gregorius Pistoris de Loebin.”
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło