Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000165

tytuł lub inne określenie treści: Sermones de sanctis, Sermones de sanctis

czas powstania: 1434 , f. 259r: „Et sic est finis secunda pars de sanctis domini Jordani a festo beati Augustini usque ad finem anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto in vigilia corporis Christi sub Abbate domino Henrico Styslaw anno servitutis eius tercio uel quasi.”
autorstwo: Jordanus de Quedlinburg
typ tekstu: kazania
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier & pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 30 cm, 21 cm
wys. x szer. (oprawa): 30,5 cm, 22 cm
l. kart (opisowa): 260
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: deski obciągnięte skórą z tłoczeniami: ornament liniowy/geometryczny (romby); ślady po 5 guzach na przedniej i 5 na tylnej okładce; ślady po 2 zapięciach; 5 zwięzów na grzbiecie
sygnatura: I F 592 wol. 2
sygnatura dawna: U.I.79. & cyfra: 250
katalogi: Göber, t. 4 , s. 480 literatura: J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-127 A. Karłowska-Kamzowa, Rysunki skryptorów , s. 173-177 St. Wielgus, Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce , s. 190 A. Świerk, Schreibstube und Schreiber des Augustiner-Chorherren-Stiftes zu Sagan im Mittelalter , s. 130, 140
02000165,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000165,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 260r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000165,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „Catalogo inscriptus Sagani ad D. V. 1683.”
02000165,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Augustiner Chorherrn zu Sagan”
02000165,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermones de sanctis

autorstwo: Jordanus de Quedlinburg
miejsce w tekście: f. 1r-260r
02000165,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „[…] monasterii et fratrum Canonicorum Regularium in Sagano […] annosus et canus”
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło