Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000168

tytuł lub inne określenie treści: Opuscula, Opuscula

czas powstania: 1450 , wpisy: na f. 25r: „Explicit exposicio oracionis dominice eximii doctoris Magistri Nicolai de Dinkilspuhel, finita per Petrum de Brux Wratislawie sabbato ante dominicam Oculi etc. Anno domini etc. quinquagesimo. Laus deo. Pro scriptore unum Ave Maria”; na f. 90r: „Explicit decalogus editus per eximium Magistrum Nicolaum de Dinckelspuhel sacre theologie professorem. Finitus per Petrum de Brux Wratisl. anno domini etc. quinquagesimo in vigilia Penthecostes. Etc. Scriptor mente pia petit vnum Ave maria/ Ut sibi dicatur, ne fex in eo dominetur”; na f. 113v: Explicit tractatus octo beatudinum editus per egregium doctorem magistrum Nicolaum de Dinckelspuhel finitus anno M˚CCCC˚ quinquagesimo”
typ tekstu: Varia theologica
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin & papier
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 31 cm, 21,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 32,5 cm, 23 cm
l. kart (opisowa): 198
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte zdobioną żółtą skórą; ornament liniowy; ślady po zapięciach, narożnych okuciach, guzach i łańcuchach
sygnatura: I F 646
katalogi: Göber, t. 4 , s. 583
02000168,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De oblatione

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 185v-186v
02000168,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Confessionale

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 187r-193r
02000168,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermo de poenis animarum

miejsce w tekście: f. 193v-195r
02000168,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 198v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000168,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000168,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De octo beatitudinibus

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 91r-113v
02000168,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 197v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000168,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De septem donis spiritus sancti

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 114v-122v
02000168,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na f. 197v-198r

nota własnościowa: „Liber ecclesie corporis Christi Wratislavie ordinis sancti Johannis”
02000168,T,015
miejsce w tekście: f. 123r-182v
02000168,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Corporis Christi Kirche zu Breslau”
02000168,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De fraterna correctione

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 183r-185r
02000168,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De decem praeceptis

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 26r-90r
02000168,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sermo de morte et quibusdam mortem concernentibus

miejsce w tekście: f. 195r-198v
02000168,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De dominica oratione

autorstwo: Nicolaus de Dinkelsbühl
miejsce w tekście: f. 1r-25r
02000168,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na f. 1r

nota własnościowa: „Wrat. ordinis sancti Johannis”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło