Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000176

tytuł lub inne określenie treści: Biblia sacra, Biblia latina, pars I (Genesis-Ecclesiasticus)

czas powstania: 1. poł. XV w. , Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1, s. 8
typ tekstu: Biblia
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 28,5 cm, 22 cm
wys. x szer. (oprawa): 30 cm, 23 cm
l. kart (opisowa): 310+IV
karty ochronne: IV
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte jasną skórą, ślady guzów i 2 zapięć
sygnatura: I F 7
katalogi: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1 , s. 8-9 literatura: H. Grüger, Der Nekrolog des Klosters Heinrichau , s. 52 C. H. Rother, Aus Schreibstube und Bücherei des ehemaligen Zisterzienserklosters Heinrichau , s. 72
02000176,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. IIr

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000176,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 307r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000176,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. IIr

wpis: „Liber B. Mariae in Henrichau Bibliothecae 1687 inscriptus”
02000176,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Heinrichau”
02000176,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Biblia latina, pars I (Genesis-Ecclesiasticus)

miejsce w tekście: f. IIr-IVv, 1r-307r
02000176,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. Ir

wpis: „Hunc librum comparavit frater Martinus Gorer professus monasterij Heinrichow anno domini etc. XCVI”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło