Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000187

tytuł lub inne określenie treści: Agenda

czas powstania: 1432 , kolofon na f. 90v: „Explicit libellus Agenda nuncupatus comparatus per dominum Jacobum Steyner de Wratislavia altaristam ecclesie sancte Marie Magdalene ibidem Wratisl. finitus anno domini Millesimo Quadringentesimo Tricesimo Secundo in die sancti Jeronimi presbiteri. Lector condoleas scriptori carminis, ullam Si mendam videas dormiat invidia. Wilt du dich irlichin neren, zo salt du mesiglichin czeren. hast du was das behalt. Zo gebricht die nicht, wenn du wirst alt etc.”
typ tekstu: agenda
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński & niemiecki
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 16 cm, 12 cm
wys. x szer. (oprawa): 17 cm, 12,5 cm
l. kart (opisowa): 115
powstanie oprawy: średniowiecze
typ oprawy: zdobiona
oprawa: drewniane deski pokryte mocno brązową, bogato tłoczoną skórą; ornament liniowy, roślinny i geometryczny; zachowane cztery z pięciu guzów na przedniej okładce; ślady po zapięciach
sygnatura: I O 64
katalogi: Göber, t. 23 , s. 189-191 literatura: J. Klapper, Das mittelalterliche Volksschauspiel in Schlesien , s. 175, 203 J. Lewański, Nowe dokumentacje polskiego dramatu liturgicznego , s. 177
02000187,T,008

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 115v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000187,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000187,T,007

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 91v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000187,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „Bibliothecae Crucigerorum Nissensium”
02000187,T,013
miejsce w tekście: f. 90v-91r
02000187,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na wyklejce przedniej okładki

wpis: „Anno 1600. Jubileo Magno.”
02000187,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Benedictio cereorum

miejsce w tekście: f. 92r-103v
02000187,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sterbe- u. Begraebnisgebete

miejsce w tekście: f. 103v-114v
02000187,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na wyklejce tylnej okładki

wpis: „Anno domini M CCCC LXXXIIII reformatus est liber”
02000187,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Forma extreme unctionis

miejsce w tekście: f. 114v-115v
02000187,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na wyklejce tylnej okładki

wpis: „Joannes Cromerius a Krippen[dorf] Silesius Canonicus Wratisl. Anno 1605”
02000187,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: folia vacua

miejsce w tekście: f. 66v-71r
02000187,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Agenda der Breslauer Dioezese

miejsce w tekście: f. 1r-66r, 71v-90v
02000187,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: kolofon na f. 90v

kolofon: „Explicit libellus Agenda nuncupatus comparatus per dominum Jacobum Steyner de Wratislavia altaristam ecclesie sancte Marie Magdalene ibidem Wratisl. finitus anno domini Millesimo Quadringentesimo Tricesimo Secundo in die sancti Jeronimi presbiteri. Lector condoleas scriptori carminis, ullam Si mendam videas dormiat invidia. Wilt du dich irlichin neren, zo salt du mesiglichin czeren. hast du was das behalt. Zo gebricht die nicht, wenn du wirst alt etc.”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło